herb

KANCELARIA NOTARIALNA

MARIA GRODZICKA NOTARIUSZ


„Ślubuję uroczyście jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy zawodowej, w postępowaniu swym kierować się zasadami godności, honoru i uczciwości.”

Notariusz Maria Grodzicka ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest absolwentką Podyplomowego Studium Prawa Handlowego UMK, które zakończyła pracą dyplomową „Kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością”. W kolejnych latach zdobyła także uprawnienia mediatora sądowego i rodzinnego.

W czasie swojej kilkunastoletniej praktyki w notariacie i stosowaniu prawa Notariusz Grodzicka nabyła szereg umiejętności zarówno praktycznych, jak i teoretycznych. Przez okres aplikacji i asesury notarialnej pracowała w renomowanej Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Małgorzatę Gromek – Notariusza w Warszawie (Wilanów).
W 2013 roku, decyzją Ministra Sprawiedliwości, powołana została na stanowisko Notariusza z siedzibą w Warszawie i otworzyła Kancelarię Notarialną przy ulicy Ogrodowej.