herb

KANCELARIA NOTARIALNA

MARIA GRODZICKA NOTARIUSZ


Przydatne strony

Notariusze

Krajowa Rada Notarialna – Portal KRN Notariat – http://www.krn.org.pl
Rada Izby Notarialnej w Warszawie – Notariat warszawski – http://www.notariusze.waw.pl

Rejestry i bazy

Internetowy System Aktów Prawnych Sejmu RP – Opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim – http://isap.sejm.gov.pl
Centralna Baza Ksiąg Wieczystych – Wyszukiwanie Ksiąg Wieczystych – http://ekw.ms.gov.pl
Elektroniczny KRS – Wyszukiwanie w Krajowym Rejestrze Sądowym, przeglądanie Monitorów Sądowych i Gospodarczych – http://ems.ms.gov.pl
Rejestr Aktów Poświadczenia Dziedziczenia – Wyszukiwanie Aktów Poświadczenia Dziedziczenia – http://www.rejestry.net.pl
Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego – Orzecznictwo NSA – http://orzeczenia.nsa.gov.pl

Administracja państwowa

Ministerstwo Sprawiedliwościhttp://www.ms.gov.pl
Izba Skarbowa w Warszawiehttp://www.is.waw.pl
Biuro Geodezji i Katastru Urzędu Miasta st. Warszawyhttp://www.mapa.um.warszawa.pl/BGIK/

Zagadnienia międzynarodowe

Apostille (MSZ) – Informacje konsularne – apostille – http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/apostille/
Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców (MSW)http://www.msw.gov.pl/portal/pl/88/260/Nabywanie_nieruchomosci.html
Europejski portal e-sprawiedliwość – Informacje nt. systemów sądowniczych oraz ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości w całej UE – https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=pl