herb

KANCELARIA NOTARIALNA

MARIA GRODZICKA NOTARIUSZ


Przydatne strony

Notariusze

Krajowa Rada Notarialna – Portal KRN Notariat
Rada Izby Notarialnej w Warszawie – Notariat warszawski

Rejestry i bazy

Internetowy System Aktów Prawnych Sejmu RP – Opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim
Centralna Baza Ksiąg Wieczystych – Wyszukiwanie Ksiąg Wieczystych
Elektroniczny KRS – Wyszukiwanie w Krajowym Rejestrze Sądowym, przeglądanie Monitorów Sądowych i Gospodarczych
Rejestr Aktów Poświadczenia Dziedziczenia – Wyszukiwanie Aktów Poświadczenia Dziedziczenia
Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego – Orzecznictwo NSA

Administracja państwowa

Ministerstwo Sprawiedliwości
Izba Skarbowa w Warszawie
Biuro Geodezji i Katastru Urzędu Miasta st. Warszawy

Zagadnienia międzynarodowe

Apostille (MSZ) – Informacje konsularne – apostille
Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców (MSW)
Europejski portal e-sprawiedliwość – Informacje nt. systemów sądowniczych oraz ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości w całej UE